Ik accepteer de cookies zoals hieronder beschreven
 

Privacy en Cookies

Door gebruik te maken van de online ledenadministratie van Sportschool Ebert dient u ons Cookies te accepteren.

Gebruik van Cookies

De ledenadministratie kan helaas niet functioneren zonder cookies. De Cookies zijn belangrijk om te controlen of u nog actief bent of niet, wanneer u 20 minuten niets doet in het portaal wordt u om veiligheidsredenen automatisch uitgelogd. Aan de andere kant worden de cookies ververst zodra u iets doet in het portaal, bijvoorbeeld een aanmelding voor een les, dit zorgt ervoor dat u niet ongewenst wordt uitgelogd.

Zwemschool Ebert bewaart geen historie van Cookies of daarmee verbandhoudende informatie.